Homekoirien tasotarkastus Suomessa

Suomen Homekoirayrittäjät ry järjestää tasotarkastuksia Suomessa toimiville homekoirille. Tasotarkastusjärjestelmä on luotu yhteistyössä usean rakennusterveysasiantuntijan, terveystarkastajan ja rakennusalan ammattilaisen kanssa. Yhteistyössä ovat olleet mukana lisäksi useat kaupungit ja kunnat. Apua kehitystyöhön on saatu eri homekoirayrittäjiltä sekä homekoirien tasotarkastusjärjestelmän pilotointihankkeesta. Tasotarkastusjärjestelmä on muodostunut noin 500:sta eri tutkimuksesta ja niiden tuloksesta, joissa homekoiraa on käytetty tutkimuksen työvälineenä.

Tasotarkastusjärjestelmä takaa luotettavat tulokset

Tasotarkastusjärjestelmä on luotu homekoiraa käyttävien tahojen vaatimuksesta. Yhteisellä järjestelmällä voidaan taata luotettava
homekoira-alan palvelu siten, että koiran ilmaisemasta kohdasta ei voida esittää eriävää mielipidettä ilman rakenteellista tutkimusta ja/ tai materiaalinäytettä.

Tasotarkastuksen tekeminen antaa homekoirayrittäjälle mahdollisuuden tarjota luotettavaa palvelua asiakkailleen. Homekoiran tasotarkastuksen läpäiseminen lisää myös homekoirayrittäjän oikeusturvaa ristiriitatilanteissa.

 

Tutustu tarkemmin homekoirien tasotarkastuksien osa-alueisiin:

 • tasotarkastuskoe
 • kokeen edellytykset
 • hyväksytty suoritus
 • hylkäyksen perusteet
 • jatkotarkastukset
 • tasotarkastuksen hinta
 • reklamaatiotilanne
 • tasotarkastuskokeen tilat
 • tasotarkastajat
 • tasotarkastuksissa käytettävät homeet
 • muutokset tasotarkastuksiin.

Tasotarkastuskoe

Suomen Homekoirayrittäjät ry:n järjestämä tasotarkastuskoe on kokonaisuudessaan kolmipäiväinen tilaisuus, jossa testataan niin koirayrittäjän perustiedot rakennuksista, ilmanvaihdosta ja koirankoulutuksesta kuin koiran taidot homeen etsinnästä ja löydöksen ilmaisusta. Vuodessa järjestetään kolme erillistä testikertaa. Lisäksi järjestetään kaksi erillistä ns. rästipäivää vuodessa sekä yksi varapäivä. Vuodessa testataan enintään 12 koirakkoa.

Jos koirakko epäonnistuu esimerkiksi ensimmäisenä päivänä, on sen mahdollisuus tulla ilmaiseksi seuraavan testikerran ensimmäiselle päivälle tai estyessään rästipäivänä. Uusintakertoja on mahdollisuus suorittaa kerran per päivä. Koira voi siis käyttää teoreettisesti ja käytännössäkin yhteensä kuusi testipäivää saavuttaakseen hyväksytyn suorituksen.

Tasotarkastuskokeen ensimmäinen päivä

Kirjallinen koe testaa homekoirayrittäjän perustietämyksen

 • rakennefysiikasta
 • ilmanvaihdosta
 • mikrobiologiasta
 • koirankoulutuksesta.

Koiralle teetätettävä ensimmäinen etsintäkoe:

 • Koe sisältää kolme eri hajuerottelurataa, joista kahteen rataan on sijoitettu 2–4 homemaljaa.
 • Häiriöhajurataan (kolmas rata) on sijoitettu kuusi hajua, joista neljä on häiriöhajuja. Häiriöhajut ovat rakennusmateriaalia sekä kotitaloustuotteita, kuten pesuaineen ja ihmisen hajuisia vaatekappaleita.
 • Jokaisessa hajuerotteluradassa on häiriöhaju, jota koira ei saa ilmaista. Häiriöhaju ei ole ruokaa.
 • Aikaa kokeen suoritukseen on 10 min.
 • Etsintäkoetilojen on oltava todistetusti ns. puhtaita, eli tila ei saa sisältää home- ja mikrobivaurioita.
 • Tila kattaa 3–6 huonetta, jotka ovat todistetusti puhtaita.
 • Homekätköjä maljoilla on 1–4 kpl.
 • Vähintään yksi huoneista on oltava puhdas kätköistä.
 • Yhdessä huoneessa oltava ruokaa, joka ei sijaitse kuitenkaan rakenteissa.
 • Kätkö on oltava realistinen vauriokohta.
 • Kätkö ei saa ylittää 150 cm:n korkeutta.

Tasotarkastuskokeen toinen päivä

Koiralle teetätettävä toinen etsintäkoe:

 • Koirakko etsii omatoimisesti noin 100–150 m² yhdellä koiralla.
 • Kätköjä on 2–6, ja ne voivat olla materiaalia tai homemaljoja.
 • Kätköjen tulee olla realistisia, korkeus ei saa ylittää 150 cm:ä.
 • Tiloissa ei ole ns. valekätköjä.
 • Tilan tulee olla kalustettu ja käytössä oleva.
 • Tilojen on oltava todistetusti ns. puhtaita, eli ne eivät saa sisältää home- ja mikrobivaurioita.
 • Aikaa suoritukseen on yksi tunti.


Homekoirayrittäjän laatima koeraportti etsintäkokeesta:

 • Esitiedot raporttiin annetaan pyydettäessä.
 • Raportista arvioidaan ulkoasu ja selkeys.
 • Koe hylätään ainoastaan silloin, jos etsintäkokeen raportti antaa virheellistä tietoa ilmaisuista tai rakenteista ja jos ilmaisukohta ei käy ilmi raportista selkeästi.

Tasotarkastuskokeen kolmas päivä

Koiralle teetätettävä kolmas etsintäkoe:

 • Koirakko etsii omatoimisesti noin 100–150 m² yhdellä koiralla.
 • Kätköjä on 2–6, ja ne voivat olla materiaalia tai homemaljoja.
 • Kätköjen tulee olla realistisia, korkeus ei saa ylittää 150 cm:ä.
 • Tiloissa ei ole ns. valekätköjä.
 • Tilan tulee olla kalustettu ja käytössä oleva.
 • Tilojen on oltava todistetusti ns. puhtaita, eli ne eivät saa sisältää home- ja mikrobivaurioita.
 • Aikaa suoritukseen on yksi tunti.


Homekoirayrittäjän laatima koeraportti etsintäkokeesta:

 • Esitiedot raporttiin annetaan pyydettäessä.
 • Raportista arvioidaan ulkoasu ja selkeys.
 • Koe hylätään ainoastaan silloin, jos etsintäkokeen raportti antaa virheellistä tietoa ilmaisuista tai rakenteista ja jos ilmaisukohta ei käy ilmi raportista selkeästi.

Huomioitavaa tasotarkastuksiin

Tasotarkastuskokeeseen osallistuttaessa täytyy koirien täyttää seuraavat tunnistamiseen liittyvät kriteerit:

 • Koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä.
 • X-rotuisen koiran tulee olla tunnistusmerkitty.
 • Jokaisen tasotarkastuspäivän aluksi koirat tulee voida todentaa sirusta tai tatuoinnista.
 • Tasotarkastajat kirjaavat tunnisteen.
 • Ilman tunnistemerkintää ei ole mahdollista osallistua tasotarkastukseen.

Hyväksytty suoritus

Tasotarkastus hyväksytään, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Koirakko ei ilmoita virheellisesti ilmaisua.
 • Koira löytää 80 % kätköistä.
 • Työskentelyä voi seurata.
 • Raportointi on selkeää eikä anna virheellistä informaatiota.
 • Koira ei ole paikka-arka ja kykenee tarkastamaan annetut sisätilat.

Yleiset hylkäävät perusteet

Jos seuraavat ennalta laaditut kriteerit täyttyvät, tasotarkastuskoe hylätään:

 • Ohjaaja osoittaa väkivaltaa koiraa kohtaan.
 • Koira ei kykene liikkumaan kohteessa ja on ns. paikka-arka.
 • Koira on näkyvästi sairas.
 • Koira tekee virheellisen ilmaisun, jonka ohjaaja tulkitsee oikeaksi ilmaisuksi.
 • Koira löytää alle 80 % kätköistä.
 • Koira on aggressiivinen ja aiheuttaa tarkastuksen seuraajille toimenpiteitä (samassa tilassa oleminen mahdotonta).
 • Koira puree ulkopuolista.
 • Koira ei työskentele (flegmaattisuus, koiran liikkumattomuus).
 • Ohjaajan laatima raportti antaa virheellistä tietoa.

Jatkotarkastukset

Jatkotarkastuksia järjestetään koulutuspäivien yhteydessä. Jokaisen koiran, joka haluaa säilyttää yhdistyksen statuksen, on käytävä jatkotarkastuksessa kerran kahdessa vuodessa. Yhdistyksen myöntämä sertifikaatti on voimassa kaksi vuotta. Sinä vuonna kun koira täyttää kahdeksan vuotta, ei koiran tarvitse suorittaa enää jatkotarkastuksia.

Tasotarkastuksen hinta

Tasotarkastuksen hinta on 695 € / koira. Hinta useamman koiran tarkastamiselle samalla ohjaajalla sovitaan erikseen. Koiramäärä ei saa kuitenkaan ylittää kuutta koiraa per testipäivä. Hinnalla kustannetaan tasotarkastajien kulut sekä palkkiot. Yhdistykselle jäävä kate tasotarkastuksista käytetään yhdistyksen jäsenistön koulutukseen, yhdistyksen juokseviin kuluihin sekä tilavuokriin koulutuksissa ja tasotarkastuksissa.

Hinta tarkastetaan jokavuotisessa yhdistyksen vuosikokouksessa. Maksu voidaan suorittaa kolmessa erässä kuitenkin siten, että maksun ensimmäinen erä tulee olla maksettu ennen tasotarkastusta. Erät maksuihin ovat: 1. erä 250 €, 2. erä 250 € ja 3. erä 195 €. Aikaa osamaksuun on kolme kuukautta ensimmäisestä tasotarkastuspäivästä lähtien.

Reklamaatiotilanne

Jos koirakko ilmaisee (ilmoittaa) virheellisesti ja tasotarkastettava koiranohjaaja ei sitä virheelliseksi hyväksy, tulee tasotarkastettavan antaa perustelu siitä, miksi koira on kyseiseen kohtaan ilmaissut. Ilmaisukohta tarkastetaan ulkopuolisen, riittävän ammattitaidon omaavalla rakennusalan ammattilaisella sekä tasotarkastuksen ulkopuolisella tasotarkastetulla koiralla. Tämän jälkeen tasotarkastustoimikunta kokoontuu ja käsittelee mahdollisen protestin virheelliseksi tulkitusta ilmaisusta puolesta tai vastaan. Protesti tulee jättää tasotarkastuspäivänä. Tasotarkastustoimikunta päättää asian viimeistään seitsemän vuorokauden sisällä.


Tasotarkastettava koiranohjaaja voi teettää itsenäiset, omakustanteiset tutkimukset ilmaisukohdasta mikäli ei hyväksy tasotarkastustoimikunnan päätöstä. Tasotarkastustoimikunnalle tulee etukäteen ilmoittaa, mikä taho rakennetutkimuksen suorittaa. Tasotarkastustoimikunnan on hyväksyttävä tarkastava taho. Tähän vaikuttaa tahon pätevyys toimia tutkijana (RTA, RI, RKM, yleinen kokemus).

Tasotarkastuskokeen tilat

Tilat pyritään järjestämään siten, että tilat ovat varattuina jo edellisenä vuonna, jolloin järjestelyt on mahdollista tehdä ajoissa ja muutokset on huomioitu ennakolta. Tilat valitaan koulutuspäivien yhteydessä. Tilojen etukäteistarkastuksessa hyödynnetään tasotarkastuksen hyväksytysti suorittaneita homekoirakoita sekä rakennusterveysasiantuntijoita, rakennusalan ammattilaisia ja sisäilmatutkijoita. Tilat hyväksyvät kuitenkin aina koiratoiminalliset tasotarkastajat.

Tasotarkastajat

Tasotarkastajille on luotu omat ohjeensa. Tasotarkastajat ovat viranomaispuolen koiranohjaajia ja näin ollen puolueettomia tarkastajia homekoiratoiminnassa.

Tasotarkastuksissa käytettävät homee

Tasotarkastuksissa käytettävät homeet on määritelty erikseen, ja ne perustuvat yleisimpiin homelajikkeisiin, joita rakennuksissa esiintyy. Lista tarkastuksissa käytettävistä homeista saattaa vaihtua vuosittain. Tasotarkastettavalla on kuitenkin oltava tieto tasotarkastuksessa käytettävistä homeista ennen tasotarkastusta.

Muutokset tasotarkastuksiin

Homekoirien tasotarkastus on yhdistyksen säännöissä kuvattu, ja mahdollisista muutoksista päätetään aina tasotarkastustoimikunnassa.

Suomen Homekoirayrittäjät ry